Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din lași invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de:

1. Servicii consultanta in afaceri – proiect POCU SMARTER 83/3/7/106188 – invitatie de participare si caiet de sarcini – 10.05.2019

  • Prestator SC WILSHIRE BUSINESS HOUSE SRL – Contract 13019/14.06.2019 in valoare de 126.900,00 lei fara TVA

2. Serviciii de dezvoltare personala – proiect POCU SMARTER 83/3/7/106188 – invitatie de participare si caiet de sarcini – 10.05.2019

  • Prestator SC B-SHARP INNOVATION SRL – Contract 13021/14.06.2019 in valoare de 125.960,00 lei fara TVA

3. Servicii de elaborare studii pentru validarea modelului de afaceri – proiect POCU SMARTER 83/3/7/106188 – invitatie de participare si caiet de sarcini – 10.05.2019

  • Prestator SC IDEA PERPETUA SRL – Contract 13020/14.06.2019 in valoare de 122.200,00 lei fara TVA

4. Lucrari reparatii curente – proiect POCU SMARTER 83/3/7/106188 – invitatie de participare si caiet de sarcini – 14.06.2019

  • Executant SC IZO CONSTRUCT TRADING SRL – Contract 14984/02.07.2019 in valoare de 56.515,53 lei fara TVA