Admitere Master DIMA admitere master Admitere master Admitere Master DIMA

 

Fie ai urmat studiile de licență ale facultății noastre și îndrăgești domeniul, echipa și locul, fie ai descoperit acum că ai abilități în domeniile vizate. Prin studiile de master oferite de Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor vei aprofunda cunoștiințele dobândite, vei afla secrete noi și vei exersa, exersa, exersa. Cariera ta chiar începe să prindă contur!

Calendar

Sesiunea de toamnă

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 9 – 19 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 19 septembrie
 • Depunere acte în original: 20 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

 

Formă selecție

MA = 0.70 MF + 0.30 MC

unde:
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Tematica de specialitate si bibliografie

NUMĂRUL DE LOCURI PROPUS PENTRU ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – ANUL 2019 – SESIUNEA SEPTEMBRIE

Domeniul

Specializare

Nr. Locuri Buget

Nr. Locuri Taxă

Inginerie industrială

Dezvoltări în proiectarea produselor de încălțăminte și marochinărie

30

30

Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei
Tehnologii performante de tricotare
Sisteme inovative de producție în confecții
Asigurarea calității în domeniul textile – pielărie

Inginerie chimică

Ecodesign în finisarea textilelor

1

5

Inginerie și management

Inginerie și management în producția de bunuri și servicii

24

20

Management și administrarea afacerilor
Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei
Inovare și antreprenorial

* Numărul de locuri afișate la buget poate fi suplimentat.

** Numărul minim de candidați declarați admiși pentru organizarea unei specializări este 20.

Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere;
 • diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă, ambele în original;
 • copie certificat de naştere și carte de identitate;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui (certificate de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu, precum că sunteti apt pentru studii si ca nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • două fotografii color, 3 x 4 cm;
 • taxă inscriere 100 ron;
 • dosar plic.

Pentru programele de Master din domeniul Inginerie și Management dosarul trebuie să conțină și:

 • CV Europass
 • Scrisoare de motivație

Candidaţii care au promovat examenul de finalizare al studiilor universitare de licenţă sesiunea iulie 2019, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media examenului de licență.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” Iaşi.

Acest drept este valabil o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.