admitere_master admitere master Admitere master admitere master

Fie ai urmat studiile de licență ale facultății noastre și îndrăgești domeniul, echipa și locul, fie ai descoperit acum că ai abilități în domeniile vizate. Prin studiile de master oferite de Facultatea de Textile, Pielărie și Management Industrial vei aprofunda cunoștiințele dobândite, vei afla secrete noi și vei exersa, exersa, exersa. Cariera ta chiar începe să prindă contur!

Inscriere online

Calendar

Prima sesiune de concurs:

Domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică

Înscrierea candidaţilor: 10- 28 iulie
Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-28 iulie
Afişarea rezultatelor: 31 iulie
Depunere acte în original: 7-8 septembrie

Domeniul Inginerie și Management

Înscrierea candidaţilor: 10- 26 iulie
Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 27,28 iulie
Afişarea rezultatelor: 31 iulie
Depunere acte în original: 7-8 septembrie

A doua sesiune de concurs:

Domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică

Înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie
Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 11-15 septembrie
Afişarea rezultatelor: 16 septembrie
Rezultate finale: 19 septembrie

Domeniul Inginerie și Management

Înscrierea candidaţilor: 11-13 septembrie
Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 14,15 septembrie
Afişarea rezultatelor: 16 septembrie
Rezultate finale: 19 septembrie

Formă selecție

Pentru domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică:

MA = 0.75 MF + 0.25 MC
unde:
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Pentru domeniul Inginerie și Management:

MA= 0,7 MF+ 0,3 MC
unde:
MF= media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Tematica de specialitate si bibliografie

Oferta educaţională

Nr.

Domeniu

Specializare

Nr. Locuri Buget

Nr. Locuri Taxa

1

Inginerie Industrială

Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie

20

5

Design industrial textil

-

-

Design vestimentar

-

-

Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei

20

5

Tehnologii performante de tricotare

20

5

Sisteme inovative de producţie în confecţii

20

5

Textile avansate

20

-

Asigurarea calităţii în domeniul textile-pielărie

25

5

2

Inginerie Chimică

Ecodesign în finisarea textilelor

13

5

Procesarea avansată a resurselor proteice

12

5

3

Inginerie şi Management

Inginerie şi management în producţia de bunuri şi servicii

23

5

Management şi administrarea afacerilor

50

5

Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei

25

-

Inovare şi antreprenoriat

25

5

Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere;
 • diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă, ambele în original;
 • copie certificat de naştere și carte de identitate;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui (certificate de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu, precum că sunteti apt pentru studii si ca nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • două fotografii color, 3 x 4 cm;
 • taxă inscriere 100 ron;
 • dosar plic.

Candidaţii care au promovat examenul de finalizare al studiilor universitare de licenţă sesiunea iulie 2013, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media examenului de licență.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” Iaşi.

Acest drept este valabil o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.