La FPMI, admiterea la studiile de licență se face pe baza unui concurs de dosare și ți se va lua în calcul media de la bacalaureat.

Media de admitere = Media examenului de bacalaureat

Se vor organiza două sesiuni de admitere: vara, în luna iulie și toamna, în septembrie.

Te poți înscrie la una dintre cele șapte specializări ale noastre: Design industrial, Tehnologia şi designul produselor textile, Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor, Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori, Inginerie economică industrială, Tehnologie chimică textilă, Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori.

Sesiunea de vară:

 • 16 – 30 iulie – înscrierea candidaților;

 • 31 iulie – afișarea rezultatelor;

 • depunerea actelor originale pana pe data de 4 septembrie.

Sesiunea de toamnă:

 • 6 – 21 septembrie – înscrierea candidaților;

 • 21 septembrie – afișarea rezultatelor;

 • depunerea actelor originale pana pe data de 21 septembrie.

Rezultate finale: 21 septembrie 2013

Media de admitere: 100% medie BAC

 

Locuri la buget (fără taxă) – 321

Nr.

Domeniul

Nr. locuri buget

Nr. locuri taxa

1 INGINERIE INDUSTRIALA 200 50
2 INGINERIE ȘI MANAGEMENT 75 2
3 INGINERIE CHIMICA 46 3

 

Metoda de selecție a candidaților: CONCURS DE DOSARE

 

Media de admitere = Media examenului de bacalaureat

 

Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

 • diplomă de bacalaureat;
 • foia matricolă pentru clasele IX-XII;
 • copie CI și certificat de naștere;
 • 2 poze tip buletin;
 • adeverință medicală;
 • taxă înscriere 50 ron;
 • dosar plic.