Fie ai urmat studiile de licență ale facultății noastre și îndrăgești domeniul, echipa și locul, fie ai descoperit acum că ai abilități în domeniile vizate. Prin studiile de master oferite de Facultatea de Textile, Pielărie și Management Industrial vei aprofunda cunoștiințele dobândite, vei afla secrete noi și vei exersa, exersa, exersa. Cariera ta chiar începe să prindă contur!

Inscriere online

Calendar

Prima sesiune de concurs:

Domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică

Înscrierea candidaţilor: 10- 28 iulie
Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-28 iulie
Afişarea rezultatelor: 31 iulie
Depunere acte în original: 7-8 septembrie

Domeniul Inginerie și Management

Înscrierea candidaţilor: 10- 26 iulie
Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 27,28 iulie
Afişarea rezultatelor: 31 iulie
Depunere acte în original: 7-8 septembrie

A doua sesiune de concurs:

Domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică

Înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie
Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 11-15 septembrie
Afişarea rezultatelor: 16 septembrie
Rezultate finale: 19 septembrie

Domeniul Inginerie și Management

Înscrierea candidaţilor: 11-13 septembrie
Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 14,15 septembrie
Afişarea rezultatelor: 16 septembrie
Rezultate finale: 19 septembrie

Formă selecție

Pentru domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică:

MA = 0.75 MF + 0.25 MC
unde:
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Pentru domeniul Inginerie și Management:

MA= 0,7 MF+ 0,3 MC
unde:
MF= media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Tematica de specialitate si bibliografie

NUMĂRUL DE LOCURI PROPUS PENTRU ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – Septembrie 2017

 

locuri admitere master septembrie 2017_3 admitere master Admitere Master 2017 locuri admitere master septembrie 2017 3

* Numărul de locuri afișate la buget poate fi suplimentat.

 

Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere;
 • diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă, ambele în original;
 • copie certificat de naştere și carte de identitate;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui (certificate de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu, precum că sunteti apt pentru studii si ca nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • două fotografii color, 3 x 4 cm;
 • taxă inscriere 100 ron;
 • dosar plic.

Candidaţii care au promovat examenul de finalizare al studiilor universitare de licenţă sesiunea iulie 2013, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media examenului de licență.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” Iaşi.

Acest drept este valabil o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.

 

Admitere-2015-Facultatea-de-Textile-Iasi-studii-master admitere master Admitere Master 2017 Admitere 2015 Facultatea de Textile Iasi studii master