Fie ai urmat studiile de licență ale facultății noastre și îndrăgești domeniul, echipa și locul, fie ai descoperit acum că ai abilități în domeniile vizate. Prin studiile de master oferite de Facultatea de Textile, Pielărie și Management Industrial vei aprofunda cunoștiințele dobândite, vei afla secrete noi și vei exersa, exersa, exersa. Cariera ta chiar începe să prindă contur!

Calendar

Prima sesiune de concurs:

Domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică

Înscrierea candidatilor: 11- 29 IULIE 2017

Afisarea rezultatelor: 30  IULIE 2017

Depunerea actelor originale/Retragerea dosarelor: 2 Septembrie  2017

Domeniul Inginerie și Management

Programare Interviu admitere master IM 2017

Înscrierea candidatilor: 11- 27 IULIE 2017

Interviu: 28 și 29 IULIE 2017

Afisarea rezultatelor: 30  IULIE 2017

Depunerea actelor originale/Retragerea dosarelor: 2 Septembrie  2017

A doua sesiune de concurs:

Domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică

Înscrierea candidatilor: 05 – 18 SEPTEMBRIE 2017

Afisarea rezultatelor: 19 SEPTEMBRIE 2017

Afisarea rezultatelor finale: 20 SEPTEMBRIE 2017

Domeniul Inginerie și Management

Înscrierea candidatilor: 05 – 17 SEPTEMBRIE 2017

Interviu: 18 și 19 SEPTEMBRIE 2017

Afisarea rezultatelor: 19 SEPTEMBRIE 2017

Afisarea rezultatelor finale: 20 SEPTEMBRIE 2017

Formă selecție

Pentru domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică:

Media admitere = Media Licență

Pentru domeniul Inginerie și Management:

Media admitere = 0,7*Media Licență + 0,3*Medie Interviu*

*Interviul se va desfasura pe baza dosarului depus şi a tematicii date. Dosarul trebuie să conţină CV-ul în format EUROPASS şi scrisoare de motivaţie. Tema de specialitate, împreuna cu bibliografia aferentă, va fi afişată pe site-ul departamentului Inginerie şi Management, www.misp.tuiasi.ro.

Oferta educaţională

Nr.

Domeniu

Specializare

Nr. Locuri Buget

Nr. Locuri Taxa

1

Inginerie Industrială

Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie

22

5

Design industrial textil

-

-

Design vestimentar

-

-

Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei

22

5

Tehnologii performante de tricotare

22

5

Sisteme inovative de producţie în confecţii

22

5

Textile avansate

-

-

Asigurarea calităţii în domeniul textile-pielărie

40

5

2

Inginerie Chimică

Ecodesign în finisarea textilelor

14

5

Procesarea avansată a resurselor proteice

12

5

3

Inginerie şi Management

Inginerie şi management în producţia de bunuri şi servicii

25

5

Management şi administrarea afacerilor

50

5

Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei

25

-

Inovare şi antreprenoriat

25

5

 


Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere;
 • diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă, ambele în original;
 • copie certificat de naştere și carte de identitate;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui (certificate de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu, precum că sunteti apt pentru studii si ca nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • două fotografii color, 3 x 4 cm;
 • taxă inscriere 100 ron;
 • dosar plic.

Candidaţii care au promovat examenul de finalizare al studiilor universitare de licenţă sesiunea iulie 2013, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media examenului de licență.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” Iaşi.

Acest drept este valabil o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.

 

Admitere-2015-Facultatea-de-Textile-Iasi-studii-master admitere master Admitere Master 2017 Admitere 2015 Facultatea de Textile Iasi studii master