Calendar admitere 2017 Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial

Studii de licență

Prima sesiune de concurs
Înscrierea candidaților: 17-28 iulie 2017 

Afișarea rezultatelor: 31 Iulie 2017

Termen limită acte în original: 7 Septembrie 2017

A doua sesiune de concurs

Înscrierea candidaților: 11-15 Septembrie 2017 

Afișarea rezultatelor: 16 Septembrie 2017

Termen limită acte în original: 18 Septembrie 2017

Afișarea rezultatelor finale: 19 Septembrie 2017

 

Studii de master

Prima sesiune de concurs:

Domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică

Înscrierea candidatilor: 10- 28 IULIE 2017 

Afisarea rezultatelor: 31  IULIE 2017

Depunerea actelor originale/Retragerea dosarelor: 7-8 Septembrie  2017

Domeniul Inginerie și Management

Înscrierea candidatilor: 11- 26 IULIE 2017 

Interviu: 27 și 28 IULIE 2017

Afisarea rezultatelor: 31  IULIE 2017

Depunerea actelor originale/Retragerea dosarelor: 7-8 Septembrie  2017

A doua sesiune de concurs:

Domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică

Înscrierea candidatilor: 11 – 15 SEPTEMBRIE 2017;

Afisarea rezultatelor: 16 SEPTEMBRIE 2017

Afisarea rezultatelor finale: 19 SEPTEMBRIE 2017

Domeniul Inginerie și Management

Înscrierea candidatilor: 11 – 13 SEPTEMBRIE 2017;

Interviu: 14 și 15 SEPTEMBRIE 2017

Afisarea rezultatelor: 16 SEPTEMBRIE 2017

Afisarea rezultatelor finale: 19 SEPTEMBRIE 2017

 

Formă selecție

Pentru domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică:

Media admitere = Media Licență

Pentru domeniul Inginerie și Management:

Media admitere = 0,7*Media Licență + 0,3*Medie Interviu*

*Interviul se va desfasura pe baza dosarului depus şi a tematicii date. Dosarul trebuie să conţină CV-ul în format EUROPASS şi scrisoare de motivaţie. Tema de specialitate, împreuna cu bibliografia aferentă, va fi afişată pe site-ul departamentului Inginerie şi Management, www.misp.tuiasi.ro.