Calendar admitere 2016 Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial

Studii de licență

Prima sesiune de concurs
Înscrierea candidatilor: 18- 30 Iulie 2016 
Afisarea rezultatelor: 31  Iulie 2016
Depunerea actelor originale/Retragerea dosarelor: 2 Septembrie  2016
A doua sesiune de concurs
Înscrierea candidatilor: 5 – 17 Septembrie 2016;
Afisarea rezultatelor: 18 Septembrie 2016
Depunerea actelor originale/Retragerea dosarelor: 19 Septembrie  2016
Afisarea rezultatelor finale: 20 Septembrie 2016

Studii de master

Prima sesiune de concurs:

Domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică

Înscrierea candidatilor: 11- 29 IULIE 2016 

Afisarea rezultatelor: 30  IULIE 2016

Depunerea actelor originale/Retragerea dosarelor: 2 Septembrie  2016

Domeniul Inginerie și Management

Programare Interviu admitere master IM 2016

Înscrierea candidatilor: 11- 27 IULIE 2016 

Interviu: 28 și 29 IULIE 2016

Afisarea rezultatelor: 30  IULIE 2016

Depunerea actelor originale/Retragerea dosarelor: 2 Septembrie  2016

A doua sesiune de concurs:

Domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică

Înscrierea candidatilor: 05 – 18 SEPTEMBRIE 2016;

Afisarea rezultatelor: 19 SEPTEMBRIE 2016

Afisarea rezultatelor finale: 20 SEPTEMBRIE 2016

Domeniul Inginerie și Management

Înscrierea candidatilor: 05 – 17 SEPTEMBRIE 2016;

Interviu: 18 și 19 SEPTEMBRIE 2016

Afisarea rezultatelor: 19 SEPTEMBRIE 2016

Afisarea rezultatelor finale: 20 SEPTEMBRIE 2016

 

Formă selecție

Pentru domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică:

Media admitere = Media Licență

Pentru domeniul Inginerie și Management:

Media admitere = 0,7*Media Licență + 0,3*Medie Interviu*

*Interviul se va desfasura pe baza dosarului depus şi a tematicii date. Dosarul trebuie să conţină CV-ul în format EUROPASS şi scrisoare de motivaţie. Tema de specialitate, împreuna cu bibliografia aferentă, va fi afişată pe site-ul departamentului Inginerie şi Management, www.misp.tuiasi.ro.