Calendar admitere 2017 Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial

Studii de licență

Sesiunea iulie 2017

- înscrierea candidaţilor: 10-28 iulie
- afişarea rezultatelor: 31 iulie
- termen limită acte în original: 7 septembrie
- afişare rezultat final admitere: 8 septembrie

Sesiunea septembrie 2017

- înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie
- afişarea rezultatelor: 16 septembrie
- termen limita acte in original: 18 septembrie
- rezultate finale: 19 septembrie

Studii de master

Prima sesiune de concurs:

Domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică

Înscrierea candidaţilor: 10- 28 iulie
Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-28 iulie
Afişarea rezultatelor: 31 iulie
Depunere acte în original: 7-8 septembrie

 Domeniul Inginerie și Management

Înscrierea candidaţilor: 10- 26 iulie
Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 27,28 iulie
Afişarea rezultatelor: 31 iulie
Depunere acte în original: 7-8 septembrie

A doua sesiune de concurs:

Domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică

Înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie
Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 11-15 septembrie
Afişarea rezultatelor: 16 septembrie
Rezultate finale: 19 septembrie

Domeniul Inginerie și Management

Înscrierea candidaţilor: 11-13 septembrie
Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 14,15 septembrie
Afişarea rezultatelor: 16 septembrie
Rezultate finale: 19 septembrie