Numărul de locuri propus pentru admiterea la studiile universitare de licență - anul 2017 - sesiunea Septembrie*

Nr.
Domeniul
Nr. locuri buget
Nr. locuri taxă
1
Inginerie Industrială
 43  30
2
Inginerie și Management
 34  15
3
Inginerie Chimică
 15 5

* Numărul de locuri afișate la buget poate fi suplimentat.

**Pentru cetățenii din Republica Moldova, tări învecinate și diaspora, absolvenți de licee în afara României: 9 locuri cu bursă, 14  locuri fără bursă.

 

Important

* Studenţii admişi pe locurile “cu taxă” beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi studenţii subvenţionaţi, cu excepţia acelor aspecte care se referă la achitarea unor obligaţii financiare. Incepând cu anul al II – lea de studiu aceşti studenţi au posibilitatea ca, în funcţie de rezultatele scolare, să poata dobândi statutul de “student subvenţionat”. Pentru anul universitar 2016 – 2017 taxa de scolaritate pentru aceşti studenţi se va stabili, cel mai târziu cu două săptămâni înaintea începerii anului universitar, prin corelare cu taxa din anul universitar precedent (2000 lei anual).

Admitere-2015-Facultatea-de-Textile-Iasi-studii-licenta locuri Locuri - Studii de licenţă  Admitere 2015 Facultatea de Textile Iasi studii licenta