admitere_2019_septembrie Admitere 2019 admitere 2019 septembrie

De ce să te înscrii la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor din Iași?

Ca formă de învățământ universitar, facultatea noastră a fost înființată în 1934 și este prima facultate de profil din țară și SINGURA care oferă specializări pentru TOATE sectoarele industriei textile.

 Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor din Iași oferă:

 • Condiţii de ȋnvăţare experienţială, prin cursuri interactive și activităţi aplicative bazate pe dotările și softurile laboratoarelor care sunt ȋn pas cu noile tehnologii;
 • Oportunităţi de dezvoltare ȋn carieră la firme de top din domeniu;
 • Stagii de practică, internship plătit la firme private din domeniu cu care facultatea a dezvoltat parteneriate;
 • Burse stimulative (de performanţă, sociale, speciale) care, cumulat, pot depăși 1500 lei;
 • Oportunităţi de experienţe internaţionale prin stagii tip Erasmus de maxim 1 an, pentru studii ori plasament ȋn afara României, prin intermediul celor peste 40 de acorduri cu universităţi din peste 15 ţări;
 • Facilităţi de cazare subvenţionată ȋn căminele din Campusul “Tudor Vladimirescu” care oferă condiţiile de viaţă studenţească atractivă.

Specializări:

 • Design Industrial (limba Română și Engleză)
 • Tehnologia și Designul Produselor Textile
 • Tehnologia Tricotajelor și a Confecțiilor
 • Tehnologia și Designul Confecțiilor din Piele
 • Ingineria și Managementul Afacerilor
 • Inginerie Economică Industrială
 • Tehnologie Chimică Textilă
 • Tehnologia Chimică a Produselor din Piele și Înlocuitori

 

Broșură de prezentare

Procedura de admitere

Admiterea la studiile de licență se face pe baza de dosar.
Media de admitere = Media examenului de bacalaureat


Numărul de locuri propus pentru admiterea la studiile universitare de licență - anul 2019 – SESIUNEA SEPTEMBRIE

Nr.
Domeniul
Nr. locuri buget
Nr. locuri taxă
1
Inginerie Industrială
37  19
2
Inginerie și Management
 14  14
3
Inginerie Chimică
 14 5

* Numărul de locuri afișate la buget poate fi suplimentat.

**1 loc destinat candidaților de etnie romă

***Pentru cetățenii din Republica Moldova, tări învecinate și diaspora, absolvenți de licee în afara României: 5  locuri fără bursă.

 

Calendar admitere - Studii de licență

Sesiunea de toamnă: sptembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie
 • Afișarea rezultatului final al admiterii: 24 septembrie

Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • diplomă de bacalaureat;
 • copie CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie daca este cazul;
 • 2 poze tip buletin;
 • adeverință medicală tip (în care trebuie să se specifice faptul că nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • adeverință/diplomă de licență din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare)
 • taxă înscriere 100 ron;
 • dosar plic.

Program înscrieri

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

 • Luni – Vineri: 9.00-15.00
 • Sâmbătă – Duminică: 9.00 – 13.00

 Inscriere online

 

Facilități și Beneficii

Beneficii DIMA Admitere 2019 Beneficii DIMA

Studenții Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor beneficiază de condiții de studiu din cele mai bune din țară și chiar din Europa. Spațiile de învățământ ale Facultății sunt la nivel occidental, iar dotarea cu tehnică de calcul și echipamente de laborator este una deosebită.

În perioada studiilor studenții pot beneficia de următoarele:

 • Burse de studiu pentru 40% dintre studenții facultății (BURSA MINIMĂ – 500 lei);
 • Burse de performanță oferite de agenți economici de profil;
 • Burse de ajutor social, ajutoare sociale pentru studenții defavorizați (BURSA MINIMĂ – 560 lei);
 • Burse de studii în străinătate, la universități de prestigiu prin programul Erasmus+;
 • Cazare pentru toți studenții facultății, cu domiciliul în altă localitate decât municipiul Iași, în cel mai mare Campus universitar din țară – Campusul “Tudor Vladimirescu”; Studenții căsătoriți pot primi cazare în cămine de familiști;
 • Infrastructură de calitate: amfiteatre moderne, laboratoare dotate cu tehnologii de ultimă generație, sisteme CAD-CAM, tehnică de calcul, echipamente de cercetare și studiu;
 • Stagii de practică la firmele de top din domeniu în țară și străinătate gratuite;
 • Cantină-restaurant cu o capacitate de 300 locuri;
 • Complex sportiv: 2 săli de sport, 2 săli de fitness, 2 terenuri de fotbal cu gazon artificial, 2 terenuri de baschet/hambal;
 • Tabere tematice studențești gratuite pe perioada vacanțelor de iarnă și vară;
 • Asistență medicală gratuită;
 • Legitimații de călătorie gratuite și cu reducere pentru transportul în Municipiul Iași și spre localitatea de domiciliu.