Toţi studenţii proaspăt admişi în Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial, respectiv anul I – studii de licenţă şi studii masterale, beneficiază de cazare în căminele repartizate nouă în Campusul Studenţesc „Tudor Vladimirescu”, al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Studenţii celorlalţi ani sunt cazaţi, în aceleaşi cămine, în funcţie de performanţele lor profesionale, cu condiţia de a îndeplini criteriile de promovare a anului anterior urmat şi în baza unei cereri de precazare, depuse în nume personal la sediul administraţiei căminului, în perioada 1 mai – 1 iunie a fiecărui an universitar.