I. PROIECTE DERULATE ÎN CADRUL Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  POSDRU

 1. De la teorie la practică – PRACTICA, POSDRU/90/2.1/S/60423, Director proiect Prof.dr.ing. Carmen Loghin
 2. Burse doctorale pentru performanţa în cercetare la nivel european (eurodoc), POSDRU/88/1.5/s/59410, 2009-2013, Director proiect Prof.dr.ing. Lupu Luminita

II. PROIECTE  DERULATE  ÎN CADRUL PROGRAMELOR NAŢIONALE DE CERCETARE

 1. Dezvoltare durabilă prin realizarea şi testarea de articole tehnice textile ţesute destinate proceselor curate din industrie, PN II 31088/2007, Perioada 2008-2010, Director proiect/Responsabil partener Prof. dr. ing. Ioan Cioară
 2. Nanofinisări biologic active pentru materiale din fibre liberiene cu aplicaţii medicale, PNCDI II – Idei – PCE, Perioada 2009-2011, Director proiect/Responsabil partener Prof. dr. ing. Aurelia Grigoriu
 3. Compozite biodegradabile cu inserţii textile pentru produse ambientale ecologice – BIOCOMPTEX, PNCDI II – Parteneriate, Perioada 2008-2011, Director proiect/Responsabil partener Conf. dr. ing. Ioan Iacob
 4. Textile tehnice multifuncţionale pentru îmbrăcăminte de protecţie, CEEX 22/2005, Perioada 2005-2008, Director proiect/Responsabil partener Conf. dr. ing. Lucica Cioară
 5. Sistem integrat de producere a şnurului de etanşare 3D ecologic textil, CEEX 56/2005, Perioada 2005-2008, Director proiect/Responsabil partener Prof. dr. ing. Ioan Cioară
 6. Echipamente pentru realizarea de materiale ecologice obţinute prin valorificarea deşeurilor, PNCD II-INOVARE, Perioada 2007-2009, Director proiect/Responsabil partener Șef lucr. dr. ing. Iuliana Gabriela Lupu
 7. Mediu de cultură ecologic pentru gazon instant, horticultură ornamentală şi protecţia mediului înconjurător, PNCD II-INOVARE, Perioada 2007-2009, Director proiect/Responsabil partener Șef lucr. dr. ing. Iuliana Gabriela Lupu
 8. Parteneriat stiintific in domeniul nanostiintelor si nanotehnologiilor aplicate in textile– PARTEXNET, CEEX modul III, no. 68/2006, Perioada de derulare 2006-2009, Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Liliana Manea
 9. Structuri textile pentru imbracaminte comunicanta–SMARTEX, CEEX 8/152–VIASAN- modul I, Perioada de derulare 2005-2008, Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Liliana Manea
 10. Retea regionala de excelenta in domeniul micro-nano-bio tehnologiilor si materialelor textile pentru aplicatii medicale–EUROTEXMED, CEEX 181/2006, CEEX-M3-181, Perioada de derulare 2006-2008; Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Liliana Manea
 11. Sisteme computerizate de filtrare si separare activate cu ultrasunete si controlate cu biosenzori pentru procese textile – FILTSOFTUS–CEEX 77/2006 CEEX-M1-77, Perioada de derulare 2006-2008, Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Liliana Manea
 12. Tehnologii noi aplicate materialelor din fibre liberiene utilizand procese chimice si enzimatice in ultrasunete pentru obtinerea de materiale performante – TENZINUS, CEEX 55/2006, modul I, Perioada de derulare 2006-2007, Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Liliana Manea
 13. Sisteme inteligente pentru monitorizarea la distanţă a proceselor de recuperare bazate pe FES – ARMS, PN II-71_095, Perioada de derulare 2007-2010, Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Liliana Manea
 14. Tehnologii inovative de obtinere a nanofibrelor prin sistem computerizat de electrofilare–ELECTROSPIN, PN II-71_003, Perioada de derulare 2007-2010, Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Liliana Manea
 15. Structuri textile compozite pentru sisteme de protectie impotriva radiatiilor electromagnetice SIR, PN II contract nr 81050, Perioada 2007-2009, Director proiect Prof.dr.ing. Carmen Loghin
 16. Sisteme mecatronice inteligente pentru echipamente textile, PN II contract 72178/2008, Perioada 2008-2010, Director proiect Prof.dr.ing. Carmen Loghin
 17. Noi generaţii de produse textile inteligente – design şi dezvoltare, CEEPUS II Network 2007/2008 – CII-SI-0217-01-0708, perioada 2007– 2008, Director proiect/Responsabil partener Prof.dr.ing. Antonela Curteza
 18. Noi generaţii de produse textile inteligente – de la idee la produsul final, CEEPUS II Network 2008/2009–CII-SI-0217-02-0809, perioada 2008 – 2009, Director proiect/Responsabil partener Prof.dr.ing. Antonela Curteza
 19. Sistem decizional multicriterial şi instrumente inteligente destinate dobândirii de avantaj competitiv durabil pe pieţe turbulente în industria de textile şi confecţii – Acronim: SIDEMINT, Contract nr. 210/2006, Program CEEX – Modul I – RELANSIN, perioada 2006–2008, Director proiect/Responsabil partener Prof.dr.ing. Antonela Curteza
 20. Creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetărilor din domeniul textilelor şi confecţiilor – Acronim AgilTexDesign, Contract nr. 54/2006, Program CEEX–Modul III–Promovare, perioada 2006–2007, Director proiect/ Responsabil partener Prof.dr.ing. Antonela Curteza
 21. Metodologii de evaluare şi modele ale agilităţii întreprinderilor bazate pe tehnici inteligente (inteligenţă artificială). Aplicaţie software de evaluare şi de suport decizional, Grant CNCSIS, Act ad. A1/GR 164/2006, perioada 2005-2006, Director proiect/Responsabil partener Prof.dr.ing. Antonela Curteza
 22. Cercetări exploratorii privind crearea şi dezvoltarea interfeţei consumator-produs de încălţăminte în vederea realizării rapide a prototipurilor, Contract nr. 106/2006, Program CEEX, Perioada 2006-2009, Director proiect Conf.dr.ing. Aura Mihai
 23. Sistem intervenţional modern de proiectare şi realizare rapidă a încălţămintei destinate compensării deficienţelor locomotorii şi profilaxiei afecţiunilor piciorului, Contract nr. 41064/2007, Program PN II, Perioada 2007-2010, Director proiect Conf.dr.ing. Aura Mihai
 24. Textile cu eliberare controlata a medicamentelor in tratamentul unor afectiuni dermatologice DERMACTIV TEX, CEEX 192/2006, Perioada 2006-2008, Director proiect/ Radu Doru Cezar
 25. Tehnologii si nanomateriale de functionalizare bioactiva tip bariera a suprafetelor textile, PNII 72-148/2008, Perioada 2008-2011, Director proiect/Responsabil partener Radu Cezar Doru
 26. Nanotehnologii biofotonice aplicate in industria textila, CEEX, Perioada 2005-2008, Director proiect/Responsabil partener Prof. dr. ing. Aurelia Grigoriu
 27. Sisteme nanostructurate pentru identificarea de antigene virale cu utlizari in diagnosticul medical, CEEX, Perioada 2007-2010, Director proiect/Responsabil partener Prof. Dr. Ing. Aurelia Grigoriu
 28. Tehnologie multifunctionala integrata pentru conservarea patrimoniului cultural national-MITECH, CEEX 54/2006, Director proiect/Responsabil partener Conf. dr. ing. Rodica Muresan
 29. Cercetări privind decolorarea unor soluţii de coloranţi prin noi procedee oxidative, microbiologice şi de sorbţie în scopul reabilitării şi recirculării apelor uzate din industria textilă, CEEX 730/2006 Director proiect/Responsabil partener Conf.dr.ing. Anișoara Bertea
 30. Tehnologii avansate de mediu si sistem integrat de supraveghere si prevenire a poluarii apelor reziduale, PN II (Directia 3)/ 31-053/2007. Director proiect/Responsabil partener Prof.dr.ing. Augustin Mureșan
 31. Matrice atelocolagenice histogene cu rol de substrat în ingineria tisulară- Grant CNCSIS 33/77 cod 224, Perioada 2007- 2008, Director proiect/Responsabil partener Stelian Sergiu Maier
 32. Analogi chemo- şi morfo-mimetici ai matricei extracelulare, ce includ biopolimeri, Contract nr. 675 / 2009, Cod 318, PN II-IDEI, Perioada 2009 – 2011, Director proiect/Responsabil partener Stelian Sergiu Maier
 33. Sisteme de inspiraţie biologică pentru entităţi proiectate structural şi funcţional, Contract nr. 4 / 30.05.2012, PNII-ID-PCCE-2011-2-0028, P 5, Perioada 2012 – 2015, Responsabil echipa FTPMI Stelian Sergiu Maier
 34. Dezvoltarea prin modelari neuro-fuzzy de solutii customizate pentru sisteme de indicatori de masurare a performantei dedicate competitivitatii durabile a firmei industriale antreprenoriale, Proiect ID-2386, PNCDI II – Program IDEI9, Perioada 2009–2011, Director proiect Prof.univ.dr.ing. Silvia Avasilcai
 35. Parteneriat pentru cercetare de excelenta in dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale si a capitalului uman competitiv in economia si societatea bazate pe cunostere si inovare, Proiect Complex PC 3789, PNCDI II – Program Parteneriate in domeniile prioritare 9, Director proiect Prof.univ.dr.ing. Silvia Avasilcai
 36. Centru de excelenţă (CDI) în managementul performant al sistemelor de producţie industriale avansate – CEMSIND, Proiect Program IMPACT, iunie 2007, Director proiect Prof.univ.dr.ing. Silvia Avasilcai
 37. Tehnici de evaluare comparativă a calificarii universitare în România, Program PNCDI II – Parteneriate în domeniile prioritare, contract 91-047/14.10.2007, Perioada 2007–2010, Responsabil partener Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Condurache
 38. Eficienţa învăţământului universitar în România în perspectiva dinamicii cerinţelor educaţional–formative, Proiect CEEX, 2005–2008, contract nr. 66/2005, Responsabil partener Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Condurache
 39. Tricoturi cu structuri inovatoare caracterizate prin dispunerea 3D a ochiurilor generată de starea specifică de tensiune, Proiect PN II ID_589, 2007-2010, contract nr. 376/2007, Director de proiect Conf. dr. ing. Luminița Ciobanu
 40. Confort şi performanţă vs materiale textile multifuncţionale în domeniul activităţilor sportive şi de timp liber., CEEX S2 C9/05, 2005-2009, program MATNAHTECH, Responsabil partener Conf.dr.ing. Daniela Farîmă
 41. Biomateriale avansate cu geometrie variabila si biofunctionalitate controlabila pentru chirurgia generala si terapii sistemice si/sau neurologice, Contract nr.72-202/2008, PNII, 2008-2011, Responsabil partener Conf.dr.ing. Daniela Farîmă
 42. Tehnologii noi aplicate materialelor din fibre liberiene utilizând procese chimice şi enzimatice în ultrasunete pentru obţinerea de materiale performante – TENZINUS, CEEX 55/2006, Modulul I, PT6, CNMP, 2006-2008, Responsabil partener Prof.dr.ing. Ecaterina Pintilie
 43. Dezvoltarea pieţei interne de confecţii prin utilizarea metodei de scanare 3D în identificarea caracteristicilor antropometrice specifice populaţiei din România, 32-1/200, Plan sectorial, 2007-2009, Responsabil partener Prof.dr. ing.Emilia Filipescu
 44. O nouă îmbracaminte – CAD petru modelarea geometrica 2D/3D a confectiilor, 170/22.07.2008, Proiect Eureka tradiţional, E! 32 98/G Responsabil partener Prof.dr. ing.Emilia Filipescu
 45. „Parteneriat stiintific in domeniul nanostiintelor si nanotehnologiilor aplicate in textile – PARTEXNET, CEEX 68/2006, Modulul III, P-INT-VIZ, CNMP, 2006-2007, Responsabil partener Prof.dr.ing. Ecaterina Pintilie

III. PROIECTE  INTERNAŢIONALE

 1. Recherches sur le comportament entrepreneurial y compris durable de la jeunesse et des femmes dans les PME de Roumanie, du Congo et du Vietnam – du stade actuel aux perspectives de developpement, Proiect AUF PCSI code 43, 2006 –2008, Responsabil partener Prof.univ.dr.ing. Silvia Avasilcai
 2. Research on eco – technologies for leather sector which can contribute to both environmental protection and increase quality of life and technological competitiveness, ECO-TECH-LEATHER, Program MATNANTECH, Componenta CEEX, Modul 1, contract 2947, Perioada 2005 – 2008, Director proiect/Responsabil partener Stelian Sergiu Maier
 3. Production of Antistaticum-Antifelting Agents for Fur Dressing, Contracte CORINT EUREKA E! 3905-Furfelt, Perioada 2009-2011, Director proiect/Responsabil partener Stelian Sergiu Maier
 4. Innovative and Advanced Technologies for Efficient Use of Chemicals for Furs Processing, Contract Eureka E! 3906- AdvancedFur, Perioada 2009 – 2011, Director proiect/Responsabil partener Stelian Sergiu Maier
 5. Virtual Training Centre for Shoe Design, 134124-LLP-2007-RO-LMP, 2007-2009, Director proiect Conf.dr.ing. Aura Mihai
 6. Excellence through Fashion Express, LLP-LDV-TOI-2007-TR-061, 2007-2009, Responsabil partener Conf.dr.ing. Aura Mihai
 7. Research about Knitted Fabric Structures with Optimum Thermal Properties which are Produced by using New Special Fiber, Proiect bilateral Romania-Turcia, contract ANCS nr. 77, 2008-2009, Responsabil partener Conf.dr.ing. Mirela Blaga
 8. Innovation Transfer in Textiles, UK/06/B/F/PP-162_534, 2008-2010, Responsabil partener Conf.dr.ing. Mirela Blaga
 9. Network of Medium Sized Creative Cities –ORGANZA, INTEREG IVC, Regional Initiative Contract 0757R2 , 2010 – 2012, Responsabil partener Prof.dr.ing. Antonela Curteza
 10. Advanced Materials and Products Designed for Persons with Special Needs –FIPPTex, Proiect bilateral România – Turcia, Program Capacităţi, Modul III, Contract Nr. 408/03.05.2010, 2010 – 2011, Responsabil partener Prof.dr.ing. Antonela Curteza
 11. Boosting collaboration between research centres and industry to enhance rapid industrial uptake of Innovative Functional Textile Structures and Textile related Materials in a Mondial Market –2BFUNTEX, FP7, NMP.2011.2.3-3 – Contract nr. 290500: 2011-2014, Responsabil partener Prof.dr.ing. Antonela Curteza
 12. Training in Innovation, Entrepreneurship and Design for the Footwear Industry, 2011-1-PT1-LEO05-08590, 2011-2013, Responsabil partener Conf.dr.ing. Aura Mihai 
 13. Integrated Training Plan for the Footwear Sector EDU- Shoe, LLP-LdV/PAR/2011/RO/039, 2011-2013, Responsabil partener Conf.dr.ing. Aura Mihai
 14. Functional Textile Products Designed for Heating and Other Smart Applications– ProTexHeatINT, EUREKA – E!7218, Contractul nr. 317E/2012 INOVARE, 2012 -2015, Director proiect Prof.dr.ing. Antonela Curteza
 15. Developing of Knitted Sandwich Fabrics with High Performance Properties for Footwear of Patients having Diabetics, Proiect bilateral Romania – Turcia, contract ANCS nr. 600, 2012-2014, Responsabil Conf.dr.ing. Mirela Blaga
 16. Conducting Interdisciplinary Research in Cross-cultural Environment, 2012-1-LV1-ERA10-03686, Responsabil partener Sef lucr.dr.ing. Manuela Avadanei
 17. Sustainable Management and Design for Textiles – SMDTex, Erasmus Mundus Joint Doctorate Programmes (EMJDs), 2012-2017, Responsabil partener Prof.dr.ing. Carmen Loghin
 18. Creative Transfer of Competence in 3D CAD to VET Profesionals -INGA, LLP Ldv -Tol/2013-RO-024, Director proiect Conf.dr.ing. Aura Mihai
 19. Step to sustenability – How to implement Sustainable Manufacturing in Footwear – new occupational profile and training opportunities, acronim STEP, 539823-LLP-1-2013-1-PT-LEONARDO-LMP, Responsabil proiect Conf.dr.ing. Aura Mihai

IV. PROIECTE DE CERCETARE CU PARTENERI INDUSTRIALI

 1. Dezvoltarea familiilor de modele ale produselor destinate copiilor pe baza formelor unificate și tipizate ale acestora, pe tipuri de produse și grupe de vârstă, 1521P/2013, SCSOFIAMAN IMPEX SRL, Tg Neamț, Responsabil proiect Sef lucr.dr.ing. Manuela Avadanei
 2. Utilizarea instrumentelor IT specifice domeniului industriei de textile și confecții pentru dezvoltarea unor soluții optimizate de proiectare constructiv-estetică a produselor realizate din tricot, 1380P/2013, SCSOFIAMAN IMPEX SRL, Tg Neamț, Responsabil proiect Sef lucr.dr.ing. Manuela Avadanei
 3. Produs termopresat din materiale compozite prin consolidarea mecanică a fibrelor lemnoase cu fibre poliesterice prin interțesere, 493 P/2013 S.C. TAPARO S.R.L. Târgu Lăpuș, Responsabil proiect Conf.dr.ing.Costica Sava
 4. Proprietăţi şi tehnici de realizare a materialelor plastice armate cu fibre pentru tubulaturi de ventilaţie-climatizare, 1203P/2013 SC CLIMA THERM CENTER SRL, Responsabil proiect Sef lucr. Irina Cristian
 5. Algoritmi de proiectare şi optimizare a structurilor textile pentru ranforsarea materialelor compozite de înaltă performanţă, 1204P/2013, SC INNOVATIVE IT SRL IASI, Responsabil proiect Sef lucr.dr.ing. Irina Cristian