DIMA-1024  Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial devine Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor DIMA 1024

Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial devine Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

 

O facultate care se modernizează pentru a răspunde exigențelor unei profesii care și-a pierdut marca tradiționalistă

 

În procesul actual de racordare la tendințele europene și internaționale, în redefinirea industriei de textile și de confecții, școala superioară ieșeană de textile și pielărie nu putea face abstracție de realitatea evoluției tehnologiilor, nici de spiritul cerințelor antreprenorilor. Ca un prim pas, și-a raliat sfera managementului tehnologic, incluzând între specializări una dedicată spiritului de inițiativă în afaceri, dar armonizând cu eficiența economică.

Punctul nostru de vedere privind schimbarea denumirii facultății se bazează pe o serie de argumente, derivate atât din asigurarea concordanței cu dezvoltarea actuală a programelor de studii care funcționează în cadrul facultății (Design Industrial și Ingineria și Managementul Afacerilor), cât și din necesitatea de a asigura o mai bună corelare a denumirii facultății cu situația și tendințele naționale și internaționale, cu programele de studii pentru domeniile specifice și sectoarele industriale cărora se adresează.

Propunerea de schimbare a denumirii facultății este rezultatul unei succesiuni de activități, începând cu o serie de consultări cu firme relevante din domeniu în cadrul unor întâlniri organizate de facultate sau de către organizații partenere, discuții individuale cu reprezentanți din firme, consultarea de studii și rapoarte privind evoluția pieței muncii. Drept urmare, în strategia de relansare a facultății avem în vedere, pe lângă schimbarea denumirii facultății, restructurarea programelor de studii de licență și masterat.

Este de domeniul evidenței faptul că a proiecta nu mai înseamnă doar a concepe și apoi schița, ci implică mai degrabă a corela principii, performanțe și constrângeri, într-un spațiu multidimensional din ce în ce mai puțin abstract, conturat de funcționalitatea impusă produselor cu care omul modern interacționează continuu, voit sau fortuit. Așadar, proiectarea utilității, particularităților și calității produselor devine cheia startului în, practic, orice tehnologie. Iar tehnologiile orientate spre produse cărora li se cere nu doar funcționalitate și siguranță în utilizare, ci și un estetic apt a stimula individul și colectivitățile, se aliniază tendinței de a-și proiecta atât demersurile, cât și finalitatea.

Prin schimbarea denumirii Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial în Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, comunitatea academică se angajează pe direcția asumării pregătirii de specialiști pentru un domeniu care concepe și produce bunuri industriale destinate asigurării confortului și siguranței în viața de zi cu zi.

Iași, 11 iunie 2019

 

Conf.dr.ing. Mariana Ursache

Decanul facultății

DIMA  Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial devine Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor DIMA