Pentru domeniile Inginerie Industrială și Inginerie Chimică:

Media admitere = Media Licență

Pentru domeniul Inginerie și Management:

Media admitere = 0,7*Media Licență + 0,3*Medie Interviu*

*Interviul se va desfasura pe baza dosarului depus şi a tematicii date. Dosarul trebuie să conţină CV-ul în format EUROPASS şi scrisoare de motivaţie. Tema de specialitate, împreuna cu bibliografia aferentă, va fi afişată pe site-ul departamentului Inginerie şi Management, www.misp.tuiasi.ro.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • cerere de înscriere;
 • diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă, ambele în original;
 • copie certificat de naştere și carte de identitate;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui (certificate de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu, precum că sunteti apt pentru studii si ca nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • două fotografii color, 3 x 4 cm;
 • taxă inscriere 100 ron;
 • dosar plic.

Candidaţii care au promovat examenul de finalizare al studiilor universitare de licenţă sesiunea iulie 2013, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media examenului de licență.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” Iaşi.

Acest drept este valabil o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.

admitere-studii-de-master-2015-Facultatea-de-Textile-Iasi master 2015 Formă selecţie Master 2017 admitere studii de master 2015 Facultatea de Textile Iasi