NUMĂRUL DE LOCURI PROPUS PENTRU ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - 2016

Nr.

Domeniu

Specializare

Nr. Locuri Buget

Nr. Locuri Taxa

1

Inginerie Industrială

Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie

22

5

Design industrial textil

-

-

Design vestimentar

-

-

Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei

22

5

Tehnologii performante de tricotare

22

5

Sisteme inovative de producţie în confecţii

22

5

Textile avansate

-

-

Asigurarea calităţii în domeniul textile-pielărie

40

5

2

Inginerie Chimică

Ecodesign în finisarea textilelor

14

5

Procesarea avansată a resurselor proteice

12

5

3

Inginerie şi Management

Inginerie şi management în producţia de bunuri şi servicii

25

5

Management şi administrarea afacerilor

25

5

Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei

50

-

Inovare şi antreprenoriat

25

5

 

Admitere-2015-Facultatea-de-Textile-Iasi-studii-master  Locuri Master Admitere 2015 Facultatea de Textile Iasi studii master