Orarul afişat poate suferi modificări ce vor fi afişate la Avizierul Facultăţii. Studenţii sunt rugaţi să verifice periodic aceste modificări.

  • Inginerie Industriala – an I, II
  • Tehnologia Tricotajelor si Confectiilor – an III, IV
  • Tehnologia si Designul Produselor Textile – an III, IV
  • Inginerie si Management – Master
  • Inginerie EconomicaIndustriala – an I
  • Inginerie Economica Industriala – an II
  • Inginerie Economica Industriala – an III, IV
  • Inginerie Chimica
  • Tehnologia Tricotajelor si Confectiilor – Master
  • Design Industrial