JUNIOR DESIGNER / Concurs național de design vestimentar adresat tinerilor

Fundația Științifică și a Culturii Inovaționale pentru Performanță – Fundația IRIIS

Pentru că dorim să încurajăm creativitatea, spiritul liber și gândirea inovativă în rândul tinerilor, începând cu anul 2009 organizăm Concursul Național de Creație ”Junior Designer” adresat elevilor de liceu de la profilul teoretic, tehnic şi vocaţional, clasele IX-XII – rută directă şi a clasei a XIII-a – rută progresivă. Pentru fiecare ediție se stabilește o temă. La ediția 2013 au participat 189 elevi din 10 județe; la ediția 2014 au participat 289 elevi din 15 județe; la ediția 2015 au participat 278 elevi din 16 județe. La evaluarea lucrărilor se ţine cont de următoarele criterii:

(i) calitatea şi originalitatea ideii de creaţie textilă sau de modă;

(ii) expresivitatea compoziţiei şi adecvarea la tema concursului;

(iii) adaptarea la tendinţele modei actuale.

Obiectivul general al acestui proiect este de a identifica elevi talentați care să fie atrași spre cariera de inginer în textile-confecții. Rolul constă în dobândirea de cunoştinţe specifice pentru înţelegerea elementelor şi principiilor care stau la baza procesului de creație și design, utilizarea adecvată a acestora în interpretarea procedeelor, tehnicilor şi metodelor necesare în realizarea corectă a schițelor de modă în contextul designului și industriei modei.

Formarea şi dezvoltarea capacităţii de stimulare a elevilor în a se exprima cu ajutorul elementelor de limbaj plastic, dezvoltarea simţului de observaţie şi a imaginaţiei, utilizarea tehnicilor şi a tehnologiilor specifice realizării schițelor și a desenului de modă. 

JUNIOR-DESIGNER-Facultatea-de-Textile-Iasi  Proiect Junior Designer 2016 JUNIOR DESIGNER Facultatea de Textile Iasi

Partener 1: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași – Facultatea de Textile, Pielărie și Management Industrial

Partener 2: Asociația Studenților și Tinerilor Ingineri Politehniști – ASTIP

Lansare proiect: 4 August 2016

Înscrierea participanților (prin completarea formularului editabil atașat anunțului de participare – vezi mai jos): 15 August – 05 Septembrie 2016

Afișarea participanților: 06 Septembrie 2016

Perioada de derulare a concursului: 19-21 Septembrie 2016

Costurile de cazare/masă sunt acoperite prin proiectul finanțat de Primăria Municipiului Iași. Singurul cost neeligibil este cel al transportului.

Contact: textile@tex.tuiasi.ro / 0722.226.321

Formular de înscriere: