Scoala_de_vara_2  Școala de vară Junior Designer - CREATIVE Scoala de vara 2

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați în cadrul proiectului “Școala de vară Junior Designer – CREATIVE”

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor din Iași organizează Școala de vară „Școala de vară Junior Designer” – CREATIVE, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități, finanțată prin Proiectul privind învățământul secundar (ROSE).

Programul de vară va avea o durată de două săptămâni (30 iunie – 14 iulie 2019), inclusiv sâmbăta și duminica.

Proiectul de vară se va desfășura pe parcursul a trei ani, în perioada 2019 – 2021 (în lunile iunie-iulie) și este dedicat unui număr de 150 de elevi din clasele terminale de liceu aflați în situații de risc, aparținând unor grupuri dezavantajate socio-economic.

Condiții de participare. Participanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii :

  • să fie elevi ai unuia dintre liceele eligibile în cadrul Poiectului   ROSE
  • să fi absolvit cel puțin clasa a IX-a
  • să aibă acordul unuia dintre părinți sau a tutorelui legal instituit.

Modalitatea de selecție. În procesul de selecție se vor respecta prevederile Proiectului ROSE, acordându-se prioritate elevilor care se încadrează în una sau mai multe categorii definite ca fiind de risc (provin din familii cu venituri mici, sunt istoric discriminați pe baza etniei, trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate, au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate sau au cerințe educaționale speciale).

Dosarul de participare va conține :

  • copie CI elev ;
  • adeverinta acord parental;
  • adeverință de la medicul de familie al elevului, în care să se menționeze – dacă este cazul – bolile cronice de care suferă elevul și tratamentul pe care îl urmează (se va păstra cu strictețe confidențialitatea acestor informații – vor fi transmise exclusiv medicului campusului, care va monitoriza tratamentul elevului pe perioada desfășurării programului de vară);
  • document(e) care atestă apartenența la una dintre categoriile de risc prevăzute prin proiectul ROSE.

Prin organizarea acestei Școli de vară se urmărește îndrumarea școlară și profesională a elevilor, respectiv familiarizarea lor cu mediul academic și îmbunătățirea procesului de tranziție de la învățământul liceal la cel universitar. Participarea la această Școală de Vară va fi gratuită, elevii beneficiind de servicii de transport (dus-întors), cazare și masă în Campusul Universitar „Tudor Vladimirescu” din Iași. Totodată, participanții vor beneficia constant de sprijinul personalului academic și al reprezentanților asociațiilor studențești, astfel încât să trăiască o autentică experiență studențească care să-i stimuleze să urmeze studiile universitare.

Pe parcursul a două săptămâni, elevii vor experimenta viața de student, când vor beneficia de un program diversificat: prezentarea ofertei educaționale și a facilităților oferite de TUIASI studenților, participarea la cursuri și ateliere de lucru, activități de consiliere profesională și orientare în carieră.

Înscrierile se vor desfășura prin completarea formularului electronic de mai jos.

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați …

Email: dionesi@tuiasi.ro

Persoana de contact: Dorin Ionesi, 0744487258