Secretariatul facultăţii asigură legatura dintre conducerea facultăţii şi studenţi precum şi între facultate şi diverse persoane fizice sau juridice interesate în diverse forme de colaborarea cu Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial.

Secretar sef: Ing. Georgeta Boros

Secretar: Mina Vasai

Secretar: ing. Irina Sava