Secretariatul facultăţii asigură legatura dintre conducerea facultăţii şi studenţi precum şi între facultate şi diverse persoane fizice sau juridice interesate în diverse forme de colaborarea cu Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor.

Secretar sef: Ing. Georgeta Boros

Secretar: Sava Irina

Secretar: Loghin Raluca