SBS_tpmi  LANSAREA PROIECTULUI "Skills for a Better and Safer Life - SBS" SBS tpmi

LANSAREA PROIECTULUI “Skills for a Better and Safer Life – SBS”

In ziua de 29 mai 2015 are loc lansarea unui proiect realizat în parteneriat între Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Swiss Textile College din Zurich și Asociația Absolvenților Facultății de Textile Pielărie din Iași, proiect co-finanțat de Confederația Elvețiană în cadrul Programului de cooperare Elvețiano-Român.
În cadrul proiectului vor fi instruiți studenți și cadre didactice din cadrul Facultății de Textile Pielărie și Management Industrial din Iași, dar și persoane angajate în cadrul firmelor de profil din regiunea de SE a României.
Instruirea se va face de către colegii noștri de la Colegiul Textil Elvetian din Zurich și va avea două componente: pe de o parte transmiterea celor mai noi cunoștințe din domeniul textilelor, confectiilor managementului, pe de altă parte instruirea privind metode de predare moderne, adaptate persoanelor mature.
Valoarea proiectului este de 249 915 CHF, finanțat în proporție de 85% de către Confederația Elvețiană. Proiectul se desfășoară în perioada 1.aprilie 2015- 31 martie. 2017.