Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” prin Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial din Iaşi este partener al proiectului internațional ‘Skills 4 Smart TCLF Industries 2030‘, finanţat de Comisia Europeană în perioada 2018 – 2022 prin programul Erasmus Plus – Acțiunea Sector Skills Alliances for implementing a new strategic approach (“Blueprint”) to sectoral cooperation on skills. 21 de parteneri din 9 tari UE, sub coordonarea EURATEX vor lucra împreună în următorii patru ani pentru a sprijini dezvoltarea abilităţilor și a oportunităţilor de ocupare a forței de muncă a Uniunii Europene în sectorul de Textile, Confecții, Pielărie si Încălțăminte. Principalele activități ale Blueprint-ului se referă la:
• Stabilirea strategiei de competente in scopul atenuării decalajelor şi neconcordanţelor si pentru a sprijini competitivitatea sectorului TCLF;
• Dezvoltarea a 8 noi profiluri de competenţe şi conţinutul lor educațional;
• Promovarea atractivităţii sectorului TCLF;
• Transferabilitatea strategiei la nivel regional.

 

fit2com2  Skills 4 Smart TCLF Industries 2030 fit2com2