Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor –
Partener al proiectului internațional “Smart textiles for STEM training”, acronim Skills4Smartex

skills4smartex  Smart textiles for STEM training - Skills4Smartex skills4smartex

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” prin Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor din Iaşi este partener al proiectului “Smart textiles for STEM training”, acronim Skills4Smartex. Proiectul este finanţat prin programul Erasmus + de către Comisia Europeană, find un proiect de Parteneriat strategic, cu o durată de 24 luni (2018- 2020), de tip KA2 – Educație și formare profesională – în domeniul transferului de inovare de la furnizorii de cercetare către companiile textile și școlile VET.  Calitatea Educației și Formării Profesionale (VET) în domeniile tehnice la nivel european reprezintă o pârghie de competitivitate în context internațional. Accelerarea dezvoltării tehnologice constituie o provocare pentrutineri, în timp ce piața forței de muncă în domeniile STEM necesită profesioniști cu calificare adecvată pentru a putea concura pe piața mondială. În acest context, proiectul Skills4Smartex urmăreşte îmbunătăţirea cunoștințelor, abilităților și creşterea capacității de integrare pe piaţa muncii a studenților şi elevilor din domenii asociate STEM (Ştiință, Tehnologie, Inginerie și Matematică), prin furnizarea de instruire adecvată pentru înțelegerea activităţilor multidisciplinare, folosind produse textile inteligente și instrumente e-learning.

skills4smartex_2  Smart textiles for STEM training - Skills4Smartex skills4smartex 2

Consorțiul internațional este condus de către INCDTP – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielarie, Bucureşti, România, partnerii fiind: TecMinho – Portugalia, Universitatea Ghent – Belgia, Facultatea de Inginerie şi Arhitectură, Universitatea din Maribor- Slovenia, Facultatea de Inginerie Mecanică, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi- Romania, Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor și TZU – Institutul de Testări pentru Textile, Brno, Republica Cehă (www.skills4smartex.eu).