Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor organizează studii de LICENŢĂ cu durata de patru ani, în specializările:

Domeniul Inginerie Industrială

Design industrial
Specializarea se adresează domeniului textile-pielărie și oferă competențe privind designul structural şi estetic al tuturor categoriilor de produse specifice industriilor din domeniu.

Design industrial - Broșura de prezentare

Tehnologia şi designul produselor textile
Programul de studii are un caracter multidisciplinar, prin îmbinarea disciplinelor fundamentale specifice domeniului cu discipline formative a abilităţilor creative, estetice, ergonomice, funcţionale, structural-constructive, economice şi manageriale.

Tehnologia şi designul produselor textile - Broșura de prezentare

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
Specializarea vizează pregătirea temeinică a studenţilor şi formarea de competenţe care să le confere acestora statutul de profesionaliști cu o înaltă calificare pentru industria modei, cercetare și învăţământ.

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor - Broșura de prezentare

Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori
Este unicul program de studii universitare acreditat din România care pregăteşte specialişti pentru industria de încălţăminte și marochinărie. Absolvenţii specializării pot să răspundă cerinţelor celor mai performante companii naționale și internaționale de profil, iar competenţele profesionale acumulate le permit dezvoltarea unor cariere de succes de inginer proiectant, inginer tehnolog sau manager.

Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori - Broșura de prezentare

Domeniul Inginerie Chimică

Tehnologie chimică textilă
O particularitate a specializării este reprezentată de necesitatea abordării unor domenii conexe din sfera chimiei fibrelor naturale și chimice, biochimiei, sintezei fine, protecției mediului, utilizării unor tehnici de mare randament (câmpuri electrice de înaltă frecvență, ultrasunete, plasmă), ceea ce se reflecta în curricula specializării și în conținutul disciplinelor studiate.

Tehnologie chimică textilă - Broșura de prezentare

Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori
Specializarea asigură pregătirea inginerilor la standarde europene, în vederea coordonării şi conducerii proceselor de producţie în domenii ca: • preindustrializarea pieilor şi blănurilor; • prelucrarea clasică şi neconvenţională a pieilor şi blănurilor, obţinerea înlocuitorilor de piele; • prevenirea, tratarea şi supravegherea poluării în domeniul prelucrării pieilor şi blănurilor, precum şi în domenii conexe.

Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori Broșura de prezentare

Domeniul Inginerie și Management

Inginerie economică industrială
Prin studii interdisciplinare, inginereşti, manageriale şi economice, absolvenţii specializării vor fi capabili să proiecteze, organizeze şi să conducă sisteme de producţie sau părţi ale acestora, precum şi să genereze ansamblul de relaţii care racordează aceste sisteme la mediul economico-social în care ele evoluează.

Inginerie economică industrială Broșura de prezentare

Ingineria și managementul afacerilor

Dacă îți place domeniul antreprenoriatului și managementului, dar ai vrea în același timp o carieră în inginerie, programul de studii Ingineria și Managementul Afacerilor este cea mai potrivită opțiune!

admitere2019 licenta Licenţă admitere2019