Studii de masterat

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor organizează studii de MASTER cu durata de doi ani, în specializările:

Domeniul Inginerie Industrială:

 • Textile avansate
  De ce? Pentru că în România, piața textilelor tehnice autohtone este în dezvoltare și necesită specialiști din toate domeniile. Pentru că abordarea este multidisciplinară și un astfel de master este recomandat pe lângă textiliștilor și celor din afara industriei textile. Pentru că urmând acest Master îmi cresc șansele de angajare, pot viza posturi cu o specializare mai înaltă și mai bine plătite.

Textile avansate - Broșura de prezentare

 • Asigurarea calitatii in domeniul textile-pielarie
  De ce? Nu este un secret că educaţia este cheia succesului. Angajatorii preferă ingineri licenţiaţi având studii de master deoarece aceştia au dobândit cunoştinţe de specialitate şi competenţe suplimentare, ce pot fi valorificate eficient în cadrul companiei. Nu uita că vei lucra într-un mediu de afaceri extrem de competitiv, deci este momentul să investeşti în dezvoltarea ta personală!

Asigurarea calitatii in domeniul textile-pielarie - Broșura de prezentare

 • Tehnologii performante de tricotare
  De ce? Studiile de master oferă un grad mai mare de educație şi calificări suplimentare în plan profesional, dar este şi poarta de intrare către studiile de doctorat sau o carieră academică meritorie. Titlul de master Tehnologii performante de tricotare presupune un acces în zonele mai înalte ale profesiunii de inginer tehnolog şi de producţie în fabricile de tricotaje.

Tehnologii performante de tricotare - Broșura de prezentare

 • Design vestimentar
  De ce? Deoarece acest program de studii este singurul program de masterat interdisciplinar acreditat în România. Se adresează absolvenților de licență; este un program flexibil cu activități didactice  organizate pe module, care are ca obiectiv acumularea de cunoștințe despre sistemul modei, printr-o abordare integrativă între aspectele tehnice, creative, culturale, etc.

Design vestimentar - Broșura de prezentare

 • Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei
  De ce? Deoarece absolvirea acestui master  va atesta pregătirea superioară în domeniul proiectării îmbrăcămintei, fapt care  va permite integrarea  într-un colectiv care îşi desfăşoară activitatea în această ramură a industriei textile. Cunoştinţele dobândite un răspuns eficient provocărilor tehnice determinate de ritmul rapid al schimbărilor impuse de modă, de cerinţele pieţei. 

Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei - Broșura de prezentare

 • Sisteme inovative de producție în confecții
  De ce? Este singurul program de master acreditat in domeniul sistemelor de producție în confecții din România, cu locuri bugetate. Programul se adaptează cunoştinţelor absolvenţilor de licenţă cu specializări diferite. 

  Cunoştinţele privind Studiul Timpilor şi Ergonomia sunt certificate de către REFA INTERNAŢIONAL.

Sisteme inovative de producție în confecții - Broșura de prezentare

 • Dezvoltari in proiectarea produselor de incaltaminte si marochinarie
  De ce? Țara noastră este al patrulea producător al Uniunii Europene. Această remarcabilă  poziţie ar putea fi păstrată numai dacă se bazează pe competitivitate susţinută de o mare capacitate de inovare. „Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie” este un program gândit astfel încât să răspundă cerinţelor sectorului.

Dezvoltari in proiectarea produselor de incaltaminte si marochinarie - Broșura de prezentare

Domeniul Inginerie Chimică:

 • Ecodesign în finisarea textilelor
  De ce? Eco design is intended to create environmentally friendly textile technologies and products, a new trend building a lifestyle that respects the environment. Eco design in textile finishing is at the very heart of this much-needed change in the industry. New ideas and progress are born from the creation of innovative, inspiring and high-performing technologies and materials. 

Ecodesign în finisarea textilelor - Broșura de prezentare

 • Procesarea avansată a resurselor proteice
  De ce? Vei adăuga valoare cunoştinţelor acumulate la nivelul studiilor de licenţă, prin pătrunderea într-un domeniu care răspunde necesităţilor actuale. Ai şansa de a deveni un specialist într-un domeniu interdisciplinar – bioproduse si biomateriale – cu valenţe inginereşti, cu o dinamică rapidă de dezvoltare, cu aplicaţii în medicină, bioinginerie, industria alimentară, protecţia mediului etc.

Procesarea avansată a resurselor proteice - Broșura de prezentare

Domeniul Inginerie și Management:

 • Ingineria și managementul producției de bunuri și servicii
  De ce? Programul IMPBS oferă o abordare interdisciplinară a managementului firmelor, adresându-se atât inginerilor, cât și celor din domeniul managementului. Este cea mai bună alegere pentru aprofundarea conceptelor managementul industrial, în luarea deciziilor strategice de dezvoltare organizațională sustenabilă. 

Ingineria și managementul producției de bunuri și servicii - Broșura de prezentare

 • Inovare și antreprenoriat
  De ce? Deoarece I&A este programul care: îţi construieşte capacitatea de a deveni întreprinzător și  îţi oferă cadrul şi abilităţile de a fi inovator! I&A este un program interactiv, flexibil şi dinamic, inspirat de realităţile afacerilor!I&A este un program în care experienţele participanţilor vor contribui direct la formarea de competenţe cheie pentru a crea şi conduce afaceri de succes!

Inovare și antreprenoriat - Broșura de prezentare

 • Managementul și administrarea afacerilor
  De ce? Programul MAA este un program cu tradiţie care a dovedit ȋn timp că oferă instrumentele necesare atingerii obiectivelor profesionale. Oricând vă propuneţi să accesati nivelul următor ȋn dezvoltarea profesională,  sa vă asumaţi noi responsabilităţi manageriale sau operaţionale,  MAA este un instrument indispensabil pentru realizarea unei cariere de succes.

Managementul și administrarea afacerilor - Broșura de prezentare

 • Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei
  De ce? Am decis deja să aleg acest program de Master fiind convins că: voi conştientiza importanţa managementului prin proiecte şi voi beneficia un program de studiu modern, conceput în acord cu standardele Europene şi internaţionale; voi dobândi cunoştinţe şi abilităţi specifice managerilor şi echipelor de proiect de succes, ceea ce îmi va oferi un avantaj competitiv pe piaţa forţei de muncă.

Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei - Broșura de prezentare

Admitere Master DIMA master Master Admitere Master DIMA